Early bird registrations
05 Oct - 20 Mar 08:00
Normal registration
20 Mar - 03 Apr 23:59
Late registrations
03 Apr - 08 Apr 20:00
Event starts 09 Apr

Södra Judo Open 2 2022

Södra Judo Open är 4 tävlingar som är utspridda över hela året: 2 tävlingar på våren och de två sista på hösten/vintern. Tävlingarna har en stor spännvidd – från de allra minsta nybörjarna till landslags judoka, och allt som oftast lite utländska gästspel.

INFORMATION

MAX 400 DELTAGARE

KATEGORIER:

U9 Pojkar och Flickor Mix (födda 2014-2015): Indelning i klasser om 3 eller 4 efter vikt och grad. Alla får medalj. Min 5.kyu.

U11 Pojkar och Flickor Mix (födda 2012-2013): Indelning i klasser om 3 eller 4 efter vikt och grad. Alla får medalj. Min 5.kyu.

Pojkar U13 (födda 2010-2011): Indelning i klasser om 5 efter vikt och grad. Medalj till 1,2,3 min 4kyu.

Flickor U13 (födda 2010-2011): Indelning i klasser om 5 efter vikt och grad. Medalj till 1,2,3 min 4kyu.

Flickor U15 (födda 2008-2009) -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg min 4kyu.

Pojkar U15 (födda 2008-2009) -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg min 4kyu.

Flickor U18 (födda 2005-2007) -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg min 4kyu.

Pojkar U18 (födda 2005-2007) -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg min 4kyu.

Damer U21 (födda 2002-2005) -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg min 4kyu.

Herrar U21 (födda 2002-2005) -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg min 4kyu.

Damer (födda -2005) -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg min 4kyu.

Herrar (födda -2005) -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg min 4kyu.

TÄVLINGSREGLER:

Enligt IJF:s tävlingsregler och SJF:s tävlingsbestämmelser. Försäkring för svenska klubbar genom SJF.

TÄVLINGSSYSTEM:

Pooltävling eller i stora viktklasser direkt återkval. Alla garanteras minst två matcher. Arrangören förbehåller sig rätten att vid behov slå ihop klasser.

Dubblering tillåten för sista års U13 i U15, U15 i U18, U18 i U21 & Senior, U21 i Senior.

De U11 som sökt och fått dispens att tävla i U13 får inte tävla i U11.

Entries

 • Damer 250 SEK
  Senior
 • DU21 250 SEK
  Damer U21
 • Herrar 250 SEK
  Senior
 • HU21 250 SEK
  Herrar U21
 • FU18 250 SEK
  Flickor U18
 • PU18 250 SEK
  Pojkar U18
 • FU15 250 SEK
  Flickor U15
 • PU15 250 SEK
  Pojkar U15
 • FU13 250 SEK
  Flickor U13 Flytande viktklasser
 • PU13 250 SEK
  Pojkar U13 Flytande viktklasser
 • U11 200 SEK
  U11 Flytande viktklasser (Mix pojkar och flickor)
 • U9 200 SEK
  Flickor U9 Flytande viktklasser (Mix pojkar och flickor)
 • A-JUDO 200 SEK

Cancel/Refund policy