Betalning

För att delta måste anmälningsavgiften vara betald före tävlingsstart. Betalning sker med bank eller kreditkort.

Vi tillåter avanmälan fram till 08:00 tävlingsdagen med full återbetalning. Försök verkligen att avanmäla denna väg (du hittar anmälan på din profilsida). Misslyckas du att avanmäla själv så ta kontakt med din egen klubbs ansvarige.

Contact

Entries

  • Uppsala Judo Cup 150 SEK
    U9 till U15
  • Coach 0 SEK
    Varje coach skall anmäla sig som coach

Cancel/Refund policy