Lost connection...
Tidig registrerings period
22 Jun - 15 Aug 23:59
Ordinarie registrering
Deadline 04 Sep 23:59
Sen registrering
Deadline 10 Sep 12:00
Tävlar nu Var redo i fållan Gå till fållan Fighter invägd och klar Ej invägd fighter
Tiderna är dynamiska och ändras i realtid. Se den här skärmen för uppdateringar.

Tatami 1

Tatami 2

Tatami 3

Tatami 4