Kategorier

Tävlingen har 2 ålderskategorier

  • Mellanstadiet för dom som går i 4:an, 5:an och 6:an
  • Högstadiet för dom som går i 7:an, 8:an och 9:an

Mellanstadiet tävlar man i året man fyller 11 år  till och med året man fyller 13 år.

Högstadiet tävlar man i året man fyller 14 år till och med året man fyller 16 år.

Kategorierna tävlar i viktklass indelning och regelverket som tillämpas är U13/U15 regler.

Matchtid 3 min och ingen övre gräns på eventuell Golden Score

Contact

Entrées

  • Flickor 400 SEK
    Skol Rm
  • Pojkar 400 SEK
    Skol RM

Cancel/Refund policy