Kategorier

Ungdomar och juniorer

Flickor U13 (född 2009-2010): flytande viktklasser pool om max 5 personer

Pojkar U13 (född 2009-2010): flytande viktklasser pool om max 5 personer

Flickor U15 (född 2007-2008): -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg

Pojkar U15 (född 2007-2008): -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg

Flickor U18 (född 2004-2006): -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg

Pojkar U18 (född 2004-2006): -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg

Seniorer

Damer Senior (född -2004): -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg

Herrar Senior (född -2004): -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

Dubblering

U13 får inte dubblera i år.

Tävlande i U15 som vill dubblera måste söka dispens hos [email protected].
U18 får dubbla till Senior utan dispens.

Dispensansökan ovan gäller ej för utländska deltagare, dessa ansöker om dispens direkt av tävlingsledningen.

Sista-års U11 som vill tävla i U13 kan söka dispens hos TU men får inte längre tävla i U11.

Matchtider

U13 & U15: 3 min Ej Arm eller Halslås

U18, Seniorer: 4 min

Kommentar

Vi har inte U21 och Veteran i år

Entrées

 • Damer 300 SEK
  Women
 • Flickor U18 300 SEK
  Girls U18
 • Flickor U15 300 SEK
  Girls U15
 • Flickor U13 300 SEK
  Girls U13 Flytande viktklasser
 • Herrar 300 SEK
  Men
 • Pojkar U18 300 SEK
  Boys U18
 • Pojkar U15 300 SEK
  Boys U15
 • Pojkar U13 300 SEK
  Boys U13 Flytande viktklasser

Cancel/Refund policy