11 Sep 2021

Linde Judo Open 2021

アーリーバード登録
22 Jun - 15 Aug 23:59
通常の申し込み登録。
Deadline 04 Sep 23:59
後期申し込み
Deadline 10 Sep 12:00

Digitalt coachmöte

Fredagen den 10/9 kl 21.00 kör vi ett digitalt coachmöte via teams

Vi kommer gå igenom lördagen och svara på ev frågor.

Länk till mötet 

Du är inbjuden till ett Teams-möte!

Coach möte Linde Judo Open

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUxMGY4N2QtYWJhMS00MGM3LWE5ZWYtZDUyNDU4MzNjNWZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c23b3840-812e-4067-9bdb-a3eb446c5892%22%2c%22Oid%22%3a%22a34a238b-5ee2-4e0f-a053-12a40bdff8a7%22%7d

Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att gå med.

場所

Lindesbergs Arena »
Nyborgsgatan 1
タイムゾーン: Europe/Stockholm

エントリー

  • H21 300 SEK
  • D21 300 SEK
  • PU15/PU18 300 SEK
  • FU15/FU18 300 SEK
  • PU11/PU13 300 SEK
  • FU11/FU13 300 SEK