Tidig registrerings period
06 May - 05 Nov 23:59
Ordinarie registrering
05 Nov - 07 Jan 23:59
Sen registrering
07 Jan - 12 Jan 23:59
Tävlingen startar 13 Jan

Judo Sundsvalls Cup 2024

Perfekt tävling för hela klubben oavsett ålder, nybörjare eller elit!

Datum:                  13 januari 2024

Plats:                     Judohallen i Sundsvall, Björneborgsgatan 25

Startavgifter:        Early bird: 200 kr 6/5 – 5/11

                              Standard: 250 kr 6/11 – 7/1

                              Late: 350 kr 8/1 – 12/1

Dubblering:           Anmälan sker i båda klasserna.

Tävlingsledare:    Robin Neijman

Telefon:                 073-0377992

E-post:                  [email protected]

Facebook:           Judosundsvall

Instagram:          Judosundsvall

Bestämmelser:  Enligt SJF TB och där TB inte täcker, IJF SOR

Försäkring:        SJFs gruppförsäkring för svenska klubbar.

TÄVLINGSSYSTEM:

U9-Veteran:      Pool (minimum 2 matcher) 

Kategorier:

U9,U11, U13, U15, U18, U21, Senior, Veteran

Ne-waza (endast U18,U21,Senior & Veteran)

Nivå:

Alla deltagare behöver ange vilken nivå hen ska tävla på, se förklaring på de olika nivåerna nedan:

Nybörjare/ Avancerad: 0 - 10 tidigare tävlingar

Elit: Mer än 10 tävlingar

Tävlingsklasser

 • Damer Veteran 250 SEK
  Damer Veteran
 • Herrar Veteran 250 SEK
  Herrar Veteran
 • Damer 250 SEK
  Senior
 • Herrar 250 SEK
  Senior
 • DU21 250 SEK
  Damer U21
 • HU21 250 SEK
  Herrar U21
 • FU18 250 SEK
  Flickor U18
 • PU18 250 SEK
  Pojkar U18
 • FU15 250 SEK
  Flickor U15
 • PU15 250 SEK
  Pojkar U15
 • FU13 250 SEK
  Flickor U13 Flytande viktklasser
 • PU13 250 SEK
  Pojkar U13 Flytande viktklasser
 • FU11 250 SEK
  Flickor U11 Flytande viktklasser
 • PU11 250 SEK
  Pojkar U11 Flytande viktklasser
 • FU9 250 SEK
  Flickor U9 Flytande viktklasser
 • PU9 250 SEK
  Pojkar U9 Flytande viktklasser
 • Ne-Waza 150 SEK
 • Läger 14/1 -24 100 SEK
 • Coach 0 SEK
  Varje coach skall anmäla sig som coach

Cancel/Refund policy