Information

Välkommen till Svenska Judoförbundets officiella plattform för tävlingar (shiai)

Den här plattformen är till för att underlätta för tävlande, coacher, arrangörer och publik - både före, under och efter en tävling. 

Här hittar du alla sanktionerade tävlingar. Under event/tävlingar kan du som tävlande bland annat hitta din lottning, när det är dags för dig att tävla och resultatet. Som coach kan du bland annat anmäla dina adepter och se när det är dags att coacha dem och som publik kan du se hur det går för de tävlande.

Världens bästa tävlingar - för de tävlande!


Visionen för Svensk Judos tävlingsverksamhet är att skapa "världens bästa tävlingar - för de tävlande"! Våra tävlingar ska vara en plats för personlig utveckling, gemenskap och glädje. Precis som i all judoverksamhet ska våra tävlingar genomsyras av judons värdegrund - med ledorden artighet, respekt, hederlighet, mod, självkontroll, ärlighet, ödmjukhet och vänskap. Vårt mål är att skapa ett bra utbud av tävlingar på olika nivåer, för alla åldrar och med god geografisk spridning. Vår förhoppning är att fler judoka hittar viljan, modet och glädjen i att tävla. Låt oss tillsammans skapa världens bästa tävlingar - för de tävlande!

judo.se