Varför syns inte vår tävling här?

Om du inte hittar din/er tävling under svenskjudo.smoothcomp.com/sv så kan detta bero på flera olika saker.

För att din/er tävling skall synas i federations plattformen så behöver man göra följande:

När man skapar sitt event skall man ange att man vill göra detta under en federation och då välja Svensk Judo, då får man också access till förbundets färdiga mallar för Judo event som följer Tävlingsbestämmelserna.

När man gjort det så hamnar ert event i en lista som förbundets administratörer har access till och kan så småningom godkänna ert event.

När ni gjort allt klart i ert event med all information osv då mejlar man [email protected] och ber dom granska och godkänna er tävling, OBS! detta bör göras i mycket god tid OBS!

Arbetsgruppen för tävling (AGT tidigare TU) går igenom hela ert event och kommer med synpunkter som ni behöver åtgärda och återkoppla innan dom godkänner

När sedan er event är godkänt kan ni själva välja när det skall publiceras i eventets inställningar, publicera inte innan det är godkänt!